Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe ...
Albert Einstein

A computer would deserve to be called intelligent if it could deceive a human into believing that it was human ...
Alan Turing

Two things control men's nature, instinct and experience ...
Blaise Pascal

Sunday, March 18, 2007

Алатки без кои неможам...


Алатки без кои неможам да си го замислам работниот ден:


  1. Cygwin ја користам кога работам на оддалечени UNIX-базирани сервери. (Solaris, AIX, Red Hat Linux)

  2. PowerTerm ја користам како terminal server емулатор за работа со оддалечени OpenVMS сервери.

  3. VNC ја користам како terminal server емулатор за работа со оддалечени Windows сервери и десктоп компјутери.

  4. Telnet, денот ми почнува и завршува со Telnet.

  5. PL/SQL Developer, ја користев уште во Македонија како алатка за развој на PL/SQL код.

  6. SQL Developer ја користам за истата намена како и PL/SQL Developer. Оваа алатка е продукт на Oracle и е бесплатна. Плус ми се допаѓа работната околина е фактот дека е независна од системската платформа. Мислам дека е малку пофлексибилна од PL/SQL Developer.

  7. Oracle Enterprise Manager - Grid Control, за контрола и администрација на Oracle базите.

  8. SQL*Plus, ништо неможе да се спореди со слободата да се конектирате од било кој оперативен систем на било која база (нормално ако имате валидна мрежна конекција до серверот каде што се наоѓа базата)

  9. iSQL*Plus, малку покомплицирана Web варијанта на SQL*Plus, ми дава можност да се конектирам на било која база од било кој компјутер кој има пристап до интернет и нормално некаков пребарувач.


Comments on "Алатки без кои неможам..."

 

Anonymous Anonymous said ... (10:27 AM) : 

OK.

 

Blogger Lasko said ... (3:15 PM) : 

Теко, добар ти е изборот... НО, топло го препорачувам TOAD (for developers & DBAs)

Поздрав

 

post a comment