Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe ...
Albert Einstein

A computer would deserve to be called intelligent if it could deceive a human into believing that it was human ...
Alan Turing

Two things control men's nature, instinct and experience ...
Blaise Pascal

Sunday, May 07, 2006

694 милиони луѓе во светот користат интернет

Според истражувањето кое го направија ComScore Networks, над 694 милиони луѓе во светот користат интернет.

Од нив 152 милиони се од САД, 74.7 милиони се од Кина, 52 милиони се од Јапонија, итн.

Корисниците на интернет најмногу ги посетуваат пребарувачите меѓу кои на прво место е MSN, следуваат Google и Yahoo.

Comments on "694 милиони луѓе во светот користат интернет"

 

post a comment