Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe ...
Albert Einstein

A computer would deserve to be called intelligent if it could deceive a human into believing that it was human ...
Alan Turing

Two things control men's nature, instinct and experience ...
Blaise Pascal

Wednesday, April 19, 2006

Малку историја ... FORTRAN и LISP


На 19 Април 1957, година тимот на Herbert Bright, раководител на АОП центарот на Westinghouse во Pittsburgh ја искомпајлирал првата Fortran ("FORmula TRANslator" ) програма.

Интересно е тоа што во истиот момент компајлерот ја јавил и првата грешка "Comma missing in computed GO TO statement.". Единаесет години подоцна, односно во 1968 година, Edsger Dijkstra еден од најголемите противници на програмирање без математички доказ на коректност, изјавил дека GOTO наредбите се штетни и продолжил со своето пропагирање на дисциплинирано програмирање.

Kомпјалерот бил направен од John Backus и неговите колеги од IBM, кои го развивале 7 години и потоа им го испорачале на Westinghouse.

FORTRAN(1957)


DIMENSIØN A(11)
READ A
2 DØ 3,8,11 J=1,11
3 I=11-J
Y=SQRT(ABS(A(I+1)))+5*A(I+1)**3
IF (400>=Y) 8,4
4 PRINT I,999.
GØTØ 2
8 PRINT I,Y
11 STØP

Интересен е податокот дека до 1959 година постоеле 200 различни програмски јазици.

Од настаните кои што се случиле оваа недела, но пред многу години ќе го издвојам и издавањето на првата верзија на програмскиот јазик LISP на 16 Април 1959 година.

Тоа е еден од програмските јазици кои се употребуваат во лабораториите за Вештачка Интелегенција. Креиран е од John McCarthy во тоа време им нудел голема флексибилност на програмерите. LISP сеуште се користи во AI (Artificial Intelligencе) развојните околини.

LISP сеуште живее преку своите современи верзии. CLISP е вграден во неколку Linux дистрибуции.

За разлика од FORTRAN, LISP го изучував на факултет и морам да кажам дека е фантастичен програмски јазик кој ми остави силен впечаток. Имам изработено игра "линеарно домино" која е комплетно направена во LISP. Искрено, морам да кажам дека незнам каде ми е кодот од истата, а баш би сакал да го најдам.

За сите оние кои сакаат да научат нешто повеќе за LISP еве линк од книгата Practical Common Lisp .

Comments on "Малку историја ... FORTRAN и LISP"

 

Anonymous gorjan said ... (2:19 PM) : 

se do autocad 2000 bese raboten vo lisp,za ponataka neznam

 

Blogger Teko said ... (3:11 PM) : 

Не сум го знаел ова, но не ме изненадува.
Фала ти за информацијата.
Поздрав!

 

post a comment