Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe ...
Albert Einstein

A computer would deserve to be called intelligent if it could deceive a human into believing that it was human ...
Alan Turing

Two things control men's nature, instinct and experience ...
Blaise Pascal

Tuesday, April 11, 2006

1st Southeastern Europe Broadband Conference 2006

Заменикот на специјалниот координатор на пактот за стабилност на југоисточна Европа, Мајкл Мозур изјавил дека приватниот сектор мора да биде лидер во електронското работење (е-Бизнис) како би се видела вистинската корист од користењето на "broadband" комуникации. Исто така тој додал дека развојот на електронскиот бизнис би бил пресуден за сузбивање на големата корупција на царинските служби во регионот.

Оваа изјава Мозур ја дал за време на првата регионална конференција за современи информатички технологии која започна во Белград на 10 април и ќе трае до 12 Април (извор B92)

Како заклучок од конференцијата произлегла констатацијата дека земјите во регионот треба да го потикнуваат електронскиот бизнис и користењето на интернетот, бидејќи со тоа се намалувала невработеноста и корупцијата.

Повеќе за конференцијата можете да најдете на нивната интернет страница 1st Southeastern Europe Broadband Conference 2006

Колку што можам да забележам од листата на учесниците Македонија е застапена преку Macedonia Connects

Comments on "1st Southeastern Europe Broadband Conference 2006"

 

post a comment