Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe ...
Albert Einstein

A computer would deserve to be called intelligent if it could deceive a human into believing that it was human ...
Alan Turing

Two things control men's nature, instinct and experience ...
Blaise Pascal

Saturday, March 04, 2006

Oracle vs MySql: Големите ги јадат малите риби.

До пред некое време ги следев шопинг-активностите на чичко Лари (Larry Ellison Oracle CEO), кој реши да купува Open Source продукти. линк1, линк2.

Денеска најдов интересна статија напишана од Charless Garry каде тој ги наведува причините и мотивите на Oracle да купува Open Source продукти.

Со купувањето на Sleepycat и нивната база Berkeley DB, Oracle гo стави под контрола и вториот transaction engine за работа со MySQL (претходно го купи InnoDB).
Што тоа значи?

Според Garry:

So Oracle's plan is to destroy MySQL and the open-source database movement by eliminating the competitor's ability to handle transactional workloads.


Оваа тема е доста популарна на ИТ порталите во САД. Разговарав со неколку колеги и тие се стварно загрижени, најмногу поради апетитите на Oracle да го купат и JBoss и PHP.
Тие сепак веруваат дека владата на САД ќе го спречи Oracle во своите намери со тоа што ќе ги прогласи намерите на Oracle како anti-trust.

Слободен софтвер е слободен софтвер, но прашање е каква подршка ќе нуди Oracle за продуктите што ги купува?

Интересен е и фактот што веднаш по купувањето на Sleepycat, тие ја издадоа својата прва продукциска бесплатна база Oracle 10g Express Edition.

Comments on "Oracle vs MySql: Големите ги јадат малите риби."

 

post a comment