Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe ...
Albert Einstein

A computer would deserve to be called intelligent if it could deceive a human into believing that it was human ...
Alan Turing

Two things control men's nature, instinct and experience ...
Blaise Pascal

Friday, March 10, 2006

CeBIT 2006: Македонија со два претставника

Вчера започна овогодишниот CeBIT 2006. GoodBytes има презентирано повеќе информации за CeBIT 2006.

Според официјалните информации, Македонија на неофицијално најголемиот IT саем е претставена со две компании: Artisoft и Neocom.

Во агендата на Artisoft се предвидени следниве презентации:


 • Application software for Enterprise Resource Planning, ERP for mass producers

 • Application software for hotel reservations/motel reservations/boarding house reservations/camping site reservations

 • Development systems for portals, portal software

 • Software development systems for WWW, World Wide Web, Internet applications/Intranet applications

 • Business to Business B2B application service providers

Неоком ќе се престави со:


 • Complete solutions for document management, Document Management Solutions/DMS, small systems

 • Enterprise content management systems

 • Network consulting

 • System integration (information technology services)

За жал не постојат линкови до содржината на презентациите.

Им посакувам на Artisoft и Neocom успешно преставување на CeBIT 2006.

Не дека сакам да споредувам, но еве само како информација со колку фирми на CeBIT 2006 се застапени земјите од регионот:


 • Србија и Црна Гора - 24

 • Хрватска - 1

 • Словенија - 12

 • Босна и Херцеговина - нема излагачи

 • Бугарија - 18

 • Грција - 2

 • Албанија - нема излагачи

 • Романија - 36

 • Турција - 40


Comments on "CeBIT 2006: Македонија со два претставника"

 

post a comment