Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe ...
Albert Einstein

A computer would deserve to be called intelligent if it could deceive a human into believing that it was human ...
Alan Turing

Two things control men's nature, instinct and experience ...
Blaise Pascal

Friday, February 03, 2006

www.macedonia.co.uk ... Одлична презентација

Вреди да се погледне интернет страницата www.macedonia.co.uk.
Тоа е една убава презентација за Македонија која нуди информации за самата држава, за народот, културата, уметноста, градовите итн.
Покрај другото, постои можност за купување на книги, сувенири, рачно изработени предмети, итн.
Страницата е изработена од Babylon Software Solution Group.
Според нив истата има цел да служи како презентација на Р. Македонија на странци, затоа и содржината е само на англиски јазик.

Водени од желбата името на интернет страницата да го содржи називот на државата Macedonia ти е ја избрале адресата www.macedonia.co.uk.

Овакви интернет страници и фалат на Македонија, и секој чекор сличен на www.macedonia.co.uk е за поздравување.

Comments on "www.macedonia.co.uk ... Одлична презентација"

 

Blogger Darko156 said ... (12:43 PM) : 

Страницава е одлична, барем колку што јас успеав да оценам на прв поглед.

Но убидов на еден мал детал кој можеле да го земат предвид.

Кратенката на порталов е MCIC, а под истата кратенка има една МК невладина организација која е една од најпознатите меѓу странците и тоа токму под истата кратенка MCIC (Macedonian Center For International Cooperation) МЦМС

Можеби можеле да помислам и на тоа :)

 

Blogger Teko said ... (4:09 PM) : 

MCIC е кратенка за Macedonian Cultural and Information Centre.

линк

Дали има и друго значење?
Незнам, ќе прашам и ќе ти кажам.:-)

 

Blogger Razvigor said ... (5:43 PM) : 

Линкот до веб-сајтот на МЦМС е www.mcms.org.mk. Во сопственост на оваа организација е и mcic.org.mk.

 

post a comment