Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe ...
Albert Einstein

A computer would deserve to be called intelligent if it could deceive a human into believing that it was human ...
Alan Turing

Two things control men's nature, instinct and experience ...
Blaise Pascal

Tuesday, February 07, 2006

IBM: Нов чип за пресврт во WiFi индустријата


International Business Machines Corp. или попознати како IBM објавија дека работат на производство на нов чип кој би се користел за трансфер на High-Definition видео податоци.
Чипот се базира на 802.15.3c спецификацијата и го користи фреквенциите на радио спектарот кои се наоѓаат во опсегот од 30 до 300GHz или попознато како "millimeter wave frequency bands".
Во принцип се работи за безжична технологија која треба да врши пренос на податоци со пропусна моќ (bandwidth) од 1.4 до 1.5 Gb (гигабити) во секунда.

Според IBM, за почеток овој чип ќе се користи за пренос на податоци на растојание од 5 до 10 метри. Главната цел е да овозможи пренос на High Definition сигнал од HD TV до вашиот компјутер и обратно. Најмногу би се користело за видео конференции и слично.

Реализацијата на ваков продукт би претставувало голем чекор напред во полето на безжична технологија. Општо познато е дека многу компании инвестираа пари во производство на технологија која ќе овозможи брз трансфер на голем број на податоци преку безжична мрежа. Помина доста време Bluetooth технологијата пред да ја најде својата примена во практичниот свет, но сеуште не претставува општо прифатен стандард.

Повеќе за најновиот проект на IBM можете да најдете на нивниот research портал.

Comments on "IBM: Нов чип за пресврт во WiFi индустријата"

 

Anonymous Anonymous said ... (7:18 PM) : 

Ova znaci mnogu poveke od prenos na HD podatoci. Ova bi prestavuvalo pocetok na GigE Wireless mrezite.

 

post a comment