Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe ...
Albert Einstein

A computer would deserve to be called intelligent if it could deceive a human into believing that it was human ...
Alan Turing

Two things control men's nature, instinct and experience ...
Blaise Pascal

Wednesday, February 01, 2006

Goobunto - Linux дистрибуција на Google

Google изработува сопствена Linux дистрибуција наречена Goobunto.
За сега тоа е интерен проект и е наменет за употреба внатре во фирмата.
Се работи за модифицирана верзија на Ubuntu базирана на Debian и Gnome desktop.
Дали ова значи дека Google сакаат да излезат на пазарот со сопствен оперативен систем со што би им преставувале конкуренција на Micrsosoft?
Портпаролот на Google призна дека развиваат сопствен оперативен систем, но и дека за сега тој е наменет за внатрешна употреба и не се планира јавна дистрибуција.

"We utilize the Ubuntu technology for internal use, but have no plans to distribute it outside of the company," the spokeswoman said. She also denied the company was using the name "Goobunto" internally for the software, saying, "It's just an internal system."

Повеќе

Comments on "Goobunto - Linux дистрибуција на Google"

 

post a comment