Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe ...
Albert Einstein

A computer would deserve to be called intelligent if it could deceive a human into believing that it was human ...
Alan Turing

Two things control men's nature, instinct and experience ...
Blaise Pascal

Wednesday, February 01, 2006

DB2 Express-C - бесплатна верзија на IBM DB2

И IBM реши да издаде модифицирана верзија на својата DB2 база која би била бесплатна. Се работи за DB2 Universal Database Express-C, со што IBM им се придружува на напорите на Microsoft(SQLServer Express) и Oracle (Oracle XE) да издаде база која би била конкурентна на денешните бесплатни и OpenSource бази MySql, PostgreSQL.
Express-C ќе работи на Windows и Linux платформи. Во почеток ќе бидат поддржани следниве Linux дистрибуции: Novell Open Enterprise Server 9, SuSE Enterprise Server 8 и 9, Red Hat Enterprise Linux 3 и 4, Asianux 1.0, Mandriva Corporate Server 3.0, Nitix 4.2.2a, Red Flag Advanced Server 4.1, и Ubuntu 5.04.
Кои ќе бидат ограничувањата во споредба со DB2 сеуште не ми се познати, но секако дека ќе ги има. За да им парира на Oracle и Microsoft, може да се очекува дека IBM нема да бидат толку рестриктивни кон feature-ите што ги има нивната комерцијална DB2.
Пробната верзија на Express-C можете да ја симнете од овде.
Како подршка при инсталацијата IBM отворија форум каде што може да се постават прашања за најновата дистрибуција на нивната база.
Повеќе информации за Express-C можете да најдете на овој линк.

Comments on "DB2 Express-C - бесплатна верзија на IBM DB2"

 

post a comment