Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe ...
Albert Einstein

A computer would deserve to be called intelligent if it could deceive a human into believing that it was human ...
Alan Turing

Two things control men's nature, instinct and experience ...
Blaise Pascal

Tuesday, February 07, 2006

BMW.de тргнат од индексот на Google

Домејнот BMW.de е трганат од индексот на Google поради манипулација со содржината која се пребарува и онаа која навистина се прикажува.
Имено, кога Google engine-от го пребарува BMW.de порталот, тој пребарува по една содржина, но кога корисникот кој ја нашол странат на Goolge ќе сака да ја погледне истата, тогаш JavaScript код го пренасочува корисникот кон страна со друга содржина.
Според Matt Cutts, вработен во Google, ова однесување на BMW е окарактгеризирано како webspam и поради тоа BMW е исфрлен од индексот за пребарување на Google.
Според информациите кои што ги прочитав на блогот на Matt Cutts, официјалната причина за овој потег е непридржувањето на BMW кон Правилникот за квалитет каде што особено е нарушено правилото

Make pages for users, not for search engines. Don't deceive your users or present different content to search engines than you display to users, which is commonly referred to as "cloaking."

BMW.de го поправиле својот Web Portal и се очекува повторно да биде достапен за пребарување после два дена, кога истекува 30 дневниот казнен период.

Поради истите причини, слична казна го чека и производителот на опрема за печатење Ricoh.

За крај сакам да кажам...
Правила си се правила, и треба да се почитуваат. Во спротивно губите пари. Не верувам дека BMW изгубиле големи пари поради тоа што порталот не им бил во листата на пребарување на Google цели 30 дена, но сигурно изгубиле многу од Маркетиншка гледна точка, особено кај своите Германци, познати по дисциплина и почитување на правилат.

Comments on "BMW.de тргнат од индексот на Google"

 

post a comment