Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe ...
Albert Einstein

A computer would deserve to be called intelligent if it could deceive a human into believing that it was human ...
Alan Turing

Two things control men's nature, instinct and experience ...
Blaise Pascal

Tuesday, February 21, 2006

$10,000 за секој откриен bug во Windows


Ајде хакери ... имате шанса поштено да заработите 10,000 американски долари.
Фирмата iDefence плаќа по 10 илјади американски долари за секој откриен "критичен" bug во оперативниот систем на Microsoft.
Microsoft ги рангира "дукпките" во својот систем како "критични" ако тие можат да се искористат од некој црв (Worm) за да истиот се рашири и се активира.
Нема ограничување за бројот на наградите, ако најдете 5 ќе добиете $50,000.
Се што треба да направите е да го пријавите bug-от кај iDefence и да видите дали тој ќе биде карактеризиран како "критичен" .... Ааа, да ... тоа треба да го направите до 31 Март.

Ова го прочитав во Washington Post, a нивниот блог има повеќе детали...

Значи сите оние кои се Анти-Microsoft ориентиран, а имаат добра причина за тоа, сега имаат шанса да покажат зошто, а во исто време да заработат добри пари.

Comments on "$10,000 за секој откриен bug во Windows"

 

Anonymous Горан Андреев said ... (9:50 AM) : 

Добар начин да се заработат пари. Штета што не сум програмер.

 

post a comment