Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe ...
Albert Einstein

A computer would deserve to be called intelligent if it could deceive a human into believing that it was human ...
Alan Turing

Two things control men's nature, instinct and experience ...
Blaise Pascal

Thursday, January 19, 2006

USLUGI.gov.mk

uslugi.gov.mk - Интересен портал. Место каде што можат да се најдат многу информации за како да се дојде до услугите кои Владата на Р. Македонија им ги нуди на своите граѓани.
Според uslugi.gov.mk порталот им нуди на граѓаните на Р.Македонија:

- Намалување на времето потребно за пронаоѓање на информациите за услугите на Владата
- Навремен и едноставен пристап до информација за промена во услугите на Владата
- Намалено време за дистрибуција на информациите за услугите
- Поврзување на органите на Владата и воспоставување на појдовна точка за воспоставување на централно место за градење на “владино знаење”
- Воспоставување на процедури за едноставна промена на постојните и воведување на нови услуги.

Да бидеме објективни, сеуште нема online услуги, фалат информации за градовите во внатрешноста (адреси постојат само за локациите во Скопје). Но, сепак ова е почеток и чекор напред кон создавање на e-Општество.

...И секако дека е за поздравување.

Од друга страна, фактот дека Internet во Македонија користи само 5% (овој е последниот податок кој што го имам) од населението, поставува прашање дали воопшто некој ќе го користи овој портал? Можеби, конечно треба да се превземе нешто и на ова поле.

Сепак, треба да се сложиме во едно, не е само да се направи, треба и да се користи.

Поздрав,

Comments on "USLUGI.gov.mk"

 

post a comment