Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe ...
Albert Einstein

A computer would deserve to be called intelligent if it could deceive a human into believing that it was human ...
Alan Turing

Two things control men's nature, instinct and experience ...
Blaise Pascal

Wednesday, January 18, 2006

Teko is on the road again

После подолго време решив повторно да работам на мојот блог.
Моето селење во САД беше најголемата причина која го одложи понатамошното работење на него.
Се надевам дека во иднина нема да има повеќе забушавање во работењето.
На блогот и понатаму ќе се разработуваат IT теми.
Покрај овој, креирав и нов блог Oracle Technologies Blog кој ќе биде посветен на Oracle Database и Oracle-овите продукти.

Поздрав,
Михајло

Comments on "Teko is on the road again"

 

post a comment