Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe ...
Albert Einstein

A computer would deserve to be called intelligent if it could deceive a human into believing that it was human ...
Alan Turing

Two things control men's nature, instinct and experience ...
Blaise Pascal

Saturday, January 21, 2006

Outsourcing...Меч со две острици

Колку Outsourcing е исплатлива инвестиција?

Компаниите најчесто се одлучуваат на ваков чекор најмногу со цел да добијат готов продукт за помалку пари.
Но, статистичките податоци покажуваат 50% од склучените outsourcing договори не го дочекуваат својот крај.
Outsourcing-от може да и заштеди на компанијата време и пари, но тоа е само краткорочно.
Според Linda Cohen, подпретседател и раководител на истражувачкиот оддел на Garther(лидер помеѓу компаниите кои се занимаваат со индустриска анализа), многу компании заштедуваат пари само првата година, или евентуално втората.
Најчесто во третата година од соработката со outsourcing партнерот, работите може да тргнат наопаку.
Постојат три главни причини за склучување на outsourcing договор:

- Cost Improvement;

- Operations Improvement;

- Business Performance Improvement.

Проблемот е во тоа што менаџментот на компаниите гледа само во првата причина, занемарувајќи ги последните две.

При склучување на outsourcing договор, треба јасно да се дефинираат правилата на игра. Тој треба да се базира на цврсти основи и да отфрла секаква манипулација од страна на двете страни кои стојат зад договорот.

Често пати се случува купувачот на Outsourcing услугите да побара повеќе од тоа што било договорено на самиот почеток, се разбира без промена на цена. Во тој случај доаѓа до големи проблеми и недоразбирања кои често резултираат со прекин на проектот.
Во таков случај губат сите.

Каде е во оваа приказна Македонија?

Дали Македонските компании би побарале outsourcing услуги? Најголем дел од нив не. Пред се outsourcingот е инвестиција, која се коси со стремежот на нашите бизнисмени да добија продукт со малку пари ... или можеби и без пари :-)

Дали software компаниите од Македонија можат да се орентираат на outsourcing?
Одговорот е јасен, не.
Не дека ние немаме кадар, проблемот е во парите. Македонија не е конкурентна во споредба со Индија, Пакистан, Бангладеш, Кина, итн.

Пазарот во Македонија е мал и кога тогаш ќе се засити.
Освен фирмите кои "стандардно" работат проекти за владата, останатите излезот треба да го гледаат во:

- Пласирање на сопствен продукт надвор од границите на државата
- Продавање на знаење - Консултантски услуги

За втората опција да се реализира, нашите фирми треба да се соочат со големата конкуренција од страна, која во Македонија наоѓа добар пазар, пред се поради фактот дека отсекогаш кај нас повеќе се цени туѓото, отколку сопственото.

Comments on "Outsourcing...Меч со две острици"

 

post a comment