Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe ...
Albert Einstein

A computer would deserve to be called intelligent if it could deceive a human into believing that it was human ...
Alan Turing

Two things control men's nature, instinct and experience ...
Blaise Pascal

Tuesday, January 24, 2006

Oracle и Sun, заедно и во наредните 10 години

Oracle и Sun Microsystems ја заокружија својата 20 годишна стратегиска соработка со нов стратегиски договор кој ќе ги држи овие компании заедно во наредните 10 години.
Според Larry Ellison (CEO на Oracle) и Scott McNealy (CEO na Sun) двете компании ќе се фокусираат во следниве области:

- Соработка во полето на Java Технологии. Oracle се обврза на подршка и развој на своите продукти користејќи Java Технологии во наредните 10 години. (Дали ова значи дека доаѓа крајот на старите добри Development Алатки Oracle Forms и Oracle Reports?)
- Oracle ќе се фокусира на NetBeans IDE, како OpenSource развојна околина (Oracle го има својот Oracle JDeveloper, кој сепак не е OpenSource)
- Sun, се обврзува да ја нуди Oracle базата со своите моќни UltraSPARC процесори.

Повеќе за оваа вест можете да прочитате на интернет страницата на Sun Microsystems
Како надополнување на оваа информација, треба да се знае дека на 15 Ноември Oracle официјално го избра Solaris 10 оперативниот систем како преферирана OpenSource 64bit развојна и продукциска околина. повеќе

Јас мислам дека продолжувањето на стратегиската соработка, не носи ништо ново на IT светот. Тие се стратешки партнери веќе 20 години и зад се имаат многу успешни проекти. Уствари се поставува и прашањето дали некој воопшто може да им парира?

Кој ќе биде одговорот на IBM, според мене единствената компанија која колку толку се носи со овие два гиганта, допрва треба да видиме. Но, имајќи во предвид дека IBM се ориентира се повеќе кон давање на консултантски услуги, може да кажеме дека Oracle и Sun може да бидат спокојни, барем во догледно време.

Поздрав,
Михајло

Comments on "Oracle и Sun, заедно и во наредните 10 години"

 

Blogger eddylando9941 said ... (12:47 AM) : 

I read over your blog, and i found it inquisitive, you may find My Blog interesting. So please Click Here To Read My Blog

http://pennystockinvestment.blogspot.com

 

Blogger Teko said ... (2:08 AM) : 

Колку ме нервираат овие спамовите. Има ли некаков начин да го заштитам блогот од нив?

 

post a comment