Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe ...
Albert Einstein

A computer would deserve to be called intelligent if it could deceive a human into believing that it was human ...
Alan Turing

Two things control men's nature, instinct and experience ...
Blaise Pascal

Sunday, January 22, 2006

Oracle DB vs OpenSource Databases

Инспирација да го напишам овој текст добив од еден пост кој го прочитав на блогот на Ристе Пејов.
Ова не значи дека сакам да му ја украдам темата, напротив сакам да ги изнесам моите размислување за OpenSource базите, и да ја продожам дискусијата бидејќи не бев во можност да го коментирам неговиот блог, незнам зошто, но моите коментари не се појавуваа.
Неговиот пост можете да го најдете на неговиот блог.
Пред да се избере база треба да се постави прашање какви бизнис критериуми треба да задоволува базата.
Од друга страна MySql, PostgreSQL, FireBird, неможат да се споредуват со Oracle, како од аспект на перформанси, така и од аспект на можности и примена.
Сум работел на MySql, сега работам на Oracle. Заедничко за двете бази е имањето на табели, релации, constraint-и, функции, процедури ...т.е. се она што има една релациона база.
Но, што се дешава ако во една табела на MySql внесете одеднаш 10,000,000 записи??? Дали перформансите ќе останат исти? Моето искуство кажува дека MySql ќе забележии голем пад во перформансите, додека Oracle нема ни да ја осети промената. Зошто? Поради самата архитектура...Користење на меморија SGA, бафери, ...
Не сакам да бидам погрешно сватен, MySql e одлична база, добри се и PostgreSQL и FireBird, но тоа се бази за "мали" проекти.
Тежината на проектите дозволува тие да бидат OpenSource.
Зошто Oracle неможе да биде OpenSource база. Поради тоа што во тој случај нема да биде support-ирана од никој.
Зошто Apache не се користи како AS во големи проекти, на пример HealthCare Systems, ERP systems, etc? Затоа што овде има и други правила, правила наречени контрола на квалитет, контрола на продукт.
Значи на пример ако BEA, подржава користење на Oracle база за користење со нивниот Application Server WebLogic, тоа значи дека за секој пропуст и проблем во Application Tier делот, односно во делот контролиран од WebLogic Server-от(на пример Connection Pools) одговорна е BEA, и таа гарантира дека се задоволени сите стандарди и критериуми за работа со на пример Connection Pools.
Што ќе се случи ако на некој фраер му текне да си направи промена во кодот?
Затоа OpenSource базите на податоци се далеку од употреба во големи и "сериозни" проекти.
Затоа Oracle, Microsoft, IBM не се стремат кон либерализација на нивниот код (овде зборувам од аспет на бази на податоци), бидејќи имаат пазар кој им носи големи пари.

Поздрав,
Михајло

Comments on "Oracle DB vs OpenSource Databases"

 

post a comment