Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe ...
Albert Einstein

A computer would deserve to be called intelligent if it could deceive a human into believing that it was human ...
Alan Turing

Two things control men's nature, instinct and experience ...
Blaise Pascal

Wednesday, January 18, 2006

Java rules the World

"Можеш да бидеш најдобриот програмер на свет, и да ги премостиш највисоките препреки со еден чекор, но си го губиш времето ако не работиш со најдобрите алатки и програмски јазици."

Според гласањето на читателите на Developer.com може слободно да се каже Java rules the World.

Еве ги и резултатите:

Technology of the Year:
AJAX From Mozilla Developer Center

Framework of the Year:
JavaServer Faces From Sun Microsystems Inc.

Development Tool of the Year:
Eclipse From the Eclipse Foundation

Development Utility of the Year:
Ant From The Apache Software Foundation

Web Service Product of the Year:
Google APIs From Google Inc.

Wireless/Mobile Development Tool or Add-in of the Year:
J2ME™ Wireless Toolkit From Sun Microsystems Inc.
(Runner up)
Sybase® PocketBuilder 2.0 From Sybase Inc.

Database Tool or Add-in of the Year:
MySQL 5.0 From MySQL AB

Java Tool/Add-in of the Year:
Sun Java™ Studio Creator By Sun Microsystems Inc.

JSR (Java Specification Request) of the Year:
JSR 244: Java EE 5.0

.NET Tool or Add-in of the Year:
Microsoft® Visual Studio® 2005 From Microsoft Corporation
(The Winning Non-Microsoft product:)
Mono .NET Framework From mono-project.com

Security Tool or Add-in of the Year:
Sun Java System Identity Manager From Sun Microsystems Inc.

Open Source Tool of the Year (Tie):
OpenOffice 2.0 From OpenOffice.org and
Firefox From Mozilla Foundation

Резултатите од изборот на Developer.com "Продукт на годината 2006" можете да ги најдете на следниот линк

Comments on "Java rules the World"

 

Blogger Razvigor said ... (10:04 AM) : 

Дали некој знае како се прават апликации за мобилни во Јава? Или каде да се дознае тоа?

 

Blogger Teko said ... (3:17 PM) : 

Апликации за мобилни во јава се прават со користење на Java2MicroEdition (J2ME).
J2ME е лимитирана верзија на J2SE.
Покрај стандардното SDK на J2ME неретко се користат и SDKta на производителот на безжичниот уред (мобилен телефон, PDA) за почеток би било добро да отидеш на сајтот на SUN Microsystems и да го download-ираш J2ME Wireless Toolkit. Тоа би било добро за почеток. Со него ке добиеш и добар симулатор.
Инаку постојат и други симулатори, на пример SIEMENS има симулатори за сите негови безжични уреди, со споствено SDK. Истото го има и NOKIA.
Како и да е SUN е најдобар за почеток.

Поздрав,
Михајло

 

post a comment