Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe ...
Albert Einstein

A computer would deserve to be called intelligent if it could deceive a human into believing that it was human ...
Alan Turing

Two things control men's nature, instinct and experience ...
Blaise Pascal

Wednesday, June 29, 2005

JDeveloper 10g - БЕСПЛАТЕН

Убава вест за сите Java developer-и кои го користат JDeveloper како алатка за развој на software.
Од 28 јуни JDeveloper е бесплатен. Тоа значи дека Java програмерите во Македонија ќе може да ја користат, според мене, најмоќната алатка за развој на Java базирани апликации и притоа да не плаќаат ништо (линк1, линк2).
Браво за Oracle.
Исто така и понатамошните надградби и дополнување на JDeveloper ќе можат да се набават бесплатно.
Оваа вест е објавена на годинишнава JavaOne конференција, која овие денови се одржува во San Francisco, USA.
За сите оние кои што незнаат, JDeveloper е една од најмоќните алатки за развој на Java апликации. Во споредба со JBuilder, Eclipse, NetBeans оваа алатка има многу предности. Најголема предност е начинот на комуникација со база на податоци, начинот на дизајнирање на апликации, големата подршка која што може да се добие, голем број на ресурси кои што може да се најдат на мрежа, голем број на blog-ови итн.
Како и да е, JDeveloper 10g може да се симне од овде.
Како и секоја Java развојна алатка и JDeveloper бара прилично добра машина за да може да се работи со него (min PIV, 512MB RAM).
Ова е одлична можност, ако ништо друго, барем да се проба JDeveloper и да се видат неговите можности.
Поздрав!

Comments on "JDeveloper 10g - БЕСПЛАТЕН"

 

post a comment