Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe ...
Albert Einstein

A computer would deserve to be called intelligent if it could deceive a human into believing that it was human ...
Alan Turing

Two things control men's nature, instinct and experience ...
Blaise Pascal

Powered by Blogger


View My Stats

Monday, June 20, 2005

Дали E-R дијаграмот е мртов

Разговарајќи со некои од моите колеги (сите програмери или аналитичари), дојдов до заклучок дека во Македонија многу ретко се употребува ERD за време на изработка на некој проект. Зошто?

Моето прашање е на кој начин програмер кој се вклучува во нов проект ќе добие целосна слика за истиот. Зошто во денешниот RAD (Rapid Applcation Development) свет најголем дел од програмерите започнуваат директно со физичкиот модел на базата на податоци. Зарем е тоа полесно, или пак стратегијата на фирмите е насочена кон брз развој на замислената апликација, не размислувајќи дека всушност таа брзина е само фикција и дека проблемите навистина ќе следуваат.

Во неколку наврати дискутирајќи со доста луѓе задолжени за дизајн и анализа на нови апликации дојдов до заклучок дека ER моделот речиси и да е исклучен од употреба, а најтрагично е што доста од луѓето кои се задолжени да го креираат речиси и да не виделе ERD уште од студентските денови :-).

Како и да е, повеќе на оваа тема, како и доста коментари од стучни и компетентни лица на следниов линк.

Кога некој сака да изгради куќа, прво треба да ја каже својата желба на архитектот, архитектот својата идеа ќе ја скицира и документира, за да потоа му ја предаде на инжиниерот, кој гледајќи ја таа скица ја гради куќата ...

ERD is not dead!!!

Comments on "Дали E-R дијаграмот е мртов"

 

post a comment