Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe ...
Albert Einstein

A computer would deserve to be called intelligent if it could deceive a human into believing that it was human ...
Alan Turing

Two things control men's nature, instinct and experience ...
Blaise Pascal

Friday, June 24, 2005

Пази се! Големото око те гледа.

90% од Американските компании имаат поставено правила и процедури што да се прави во случај ако во компјутерот на некој од вработените сe најдат file-ови со несакана содржина (слики, клипови, ...). Ова истражување го направила американската компанија Delta Consulting од San Diego, California.
Понатаму се наведува дека казните за ваков престап се прилично драстични, а во 44% од случаите вработените добиваат отказ (линк).
Во 63% од компаниите, вклучени во истражувањето, кои имаат 1000 и повеќе вработени, ангажирале или планираат да ангажираат лица кои би ги "чешлале" file-системите на вработените. Активностите на "шпионите" се состојат во проверка на податоците во компјутерот, читање на е-mail пораките, па дури и прислушување на разговорите.
Процентот на фирмите кои ја имплементирале оваа техника на контрола врз вработените е прилично висок, изнесува 51%, за резлика од 9% во 2001.

Судејќи според трендот и времето за кое технологијата и новитетите се пренесуваат од Запад во нашата земја, не е исклучено за некое време оваа техника да се имплементира и во нашата земја.

Затоа, другари, пазете што чувате во своите компјутери и со кој разговарате додека сте на работа!

Comments on "Пази се! Големото око те гледа."

 

post a comment