Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe ...
Albert Einstein

A computer would deserve to be called intelligent if it could deceive a human into believing that it was human ...
Alan Turing

Two things control men's nature, instinct and experience ...
Blaise Pascal

Powered by Blogger


View My Stats

Monday, June 13, 2005

Здраво на СИТЕ

Здраво на сите ...

Моето име е Михајло.

Идеата на овој блог е да ги собере сите оние чиј интерес е развивање на софтвер, со цел да се поделат информациите, идеите, размилсувањата во врска со развивањето на софтверот во Македонија, квалитетот на производите кај нас и во светот. Што чини, а што не чини, што фали, што треба да се одстрани. ...

Толку за почеток ...

Поставувајте ги вашите размислувања

Comments on "Здраво на СИТЕ"

 

post a comment